Κέντρο λογοθεραπείας - εργοθεραπείας στον Άγιο Δημήτριο Παιδί και Μάθηση

 
Το Θεραπευτικό κέντρο Παιδί και Μάθηση ιδρύθηκε το 2006 και είναι ένας σύγχρονος χώρος που παρέχει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και αποκατάστασης δυσκολιών λόγου, μάθησης και συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους. Με τη συνεργασία έμπειρων επιστημόνων επιδιώκεται η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών και παράλληλα ενισχύεται η γενικότερη γνωστική, μαθησιακή και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.

Όταν το παιδί σας παρουσιάζει κάποια δυσκολία

  • στην άρθρωση, στην ταχύτητα, το ρυθμό της ομιλίας
  • στην αντίληψη, στην κατανόηση ή στην έκφραση του προφορικού και γραπτού λόγου
  • στη συγκέντρωση της προσοχής
  • στην ανάγνωση, στη γραφή ή στα μαθηματικά
  • στη συμπεριφορά (χαμηλή αυτοεκτίμηση, επιθετικότητα, άγχος, προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις)

είναι σημαντικό να αναζητήσετε βοήθεια προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτία της δυσκολίας και να διερευνηθεί η ανάγκη ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης.

ΔΕΚΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ