Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός

 
Η επιλογή ενός επαγγέλµατος ιδίως στις µέρες µας καθίσταται για πολλούς ανθρώπους δύσκολη. Ωστόσο δεν πρέπει να είναι τυχαίο γεγονός, καθώς μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στη λειτουργικότητα του ατόμου σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Οι παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν την επιλογή αυτή όπως η οικογένεια, το σχολείο και η κοινωνία οφείλουν να είναι κοντά στο νέο και να σέβονται τη δική του φωνή.

Όπως αναφέρει και ο J. Miller, «ίσως τίποτε άλλο δεν είναι τόσο ουσιαστικό για την ανθρώπινη ύπαρξη όσο η εκλογή του επαγγέλµατος στο οποίο θα επενδύσει ο νέος ή η νέα το χρόνο του/της». Πριν επιλέξει λοιπόν ένας νέος το επάγγελµα που θέλει να ασκήσει, πρέπει αρχικά να συνειδητοποιήσει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, τις προσωπικές του επιθυµίες και επιδιώξεις έτσι ώστε να διακρίνει από όλα τα επαγγέλµατα που έχει να επιλέξει, σε πoιο ανταποκρίνεται καλύτερα.

Η επιτυχημένη δραστηριοποίηση του ατόμου σ’ έναν επαγγελματικό χώρο που πραγματικά του ταιριάζει είναι αυτή που διαμορφώνει ανθρώπους με αίσθηση προσωπικής ικανοποίησης και κοινωνικής επιτυχίας.

Το Ariston τεστ χορηγείται από το κέντρο μας και αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα. Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε σπουδαστές που επιζητούν εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς επίσης και σε εργαζόμενους που επιθυμούν να γνωρίσουν τις πραγματικές τους ικανότητες, κλίσεις και εναλλακτικά επαγγέλματα που τους ταιριάζουν. Ιδιαίτερα για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου τα αποτελέσματα του τεστ χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου μέσω του ειδικού λογισμικού που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Η χορήγηση γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Χρησιμοποιώντας ένα προσωπικό κωδικό, ο ενδιαφερόμενος ενεργοποιεί το ερωτηματολόγιο και απαντά σε μια σειρά σταθμισμένων ερωτήσεων. Η διαδικασία διαρκεί περίπου μια ώρα. Αφού πραγματοποιηθεί η επεξεργασία των απαντήσεων, ακολουθεί νέα συνάντηση όπου αναλύονται τα αποτελέσματα και παραδίδεται η τελική έκθεση 60 περίπου σελίδων σε έντυπη μορφή.